Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
ZALMET spółka jawna W.M.P. Zaleśkiewicz
Polska, 87-500 Rypin, Rusinowo 35
tel. (054) 280 2814, fax (054) 280 3463

 Zbiorniki magazynowe na gaz propan-butan.

 

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w produkcji zbiorników ciśnieniowych na rynki europejskie na początku 2001 roku firma uruchomiła linię produkcji seryjnej zbiorników przydomowych oraz LPG na gaz propan-butan. Wysoka jakość naszych zbiorników została szybko doceniona, świadczy o tym dynamiczny wzrost sprzedaży. Obecnie po modernizacji linii produkcyjnej sprzedaż kształtuje się na poziomie 1.000 szt. rocznie.

Oferta obejmuje:
 
·         zbiorniki naziemne o pojemności      2700l, 4850l, 6700l, 10000l;
·         zbiorniki podziemne o pojemności    2700l, 4850l, 6700l, 10000l, 15000l, 20000l;
·         zbiorniki o dowolnej konfiguracji i pojemności do 88 m3 wg życzeń klienta;
·             transport i rozładunek zbiorników.
 
Zastosowanie zbiorników:
 
·         do celów grzewczych – jako element instalacji grzewczej
    (budynki mieszkalne, obiekty biurowe, hotele, pensjonaty, fermy drobiu, zakłady przemysłowe);
·             do dystrybucji gazu (stacje tankowania pojazdów – autogaz, rozlewnie gazu).
 
 
    
 
Konstrukcja i dopuszczenia:
 
Konstrukcja oraz wytwarzanie zbiorników oparte są na Dyrektywie 97/23/WE oraz normach zharmonizowanych. Zgodność z w/w dyrektywą uprawnia nas do nadawania na nasze zbiorniki znaku CE i dopuszcza je
do użytkowania na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Dbając o niezawodność i bezpieczeństwo eksploatacji, zbiorniki nasze wyposażamy standardowo w armaturę firmy GRASS CAVAGNA GROUP oraz GOK Regler und Armaturen.
Całość armatury posiada znak jakości CE oraz znak bezpieczeństwa B.

Zbiorniki naziemne.

Podstawowe wymiary:

l.p.
pojemność
średnica
długość całkowita L1 / L2
rozstaw łap L4
waga
1
 2700l
1250 mm
2480 mm / 1800 mm
1600 mm
720 kg
2
4850l
1250 mm
4280 mm / 3600 mm
2000 mm
950 kg
3
 6700l
1250 mm
5800 mm / 5120 mm
3500 mm
1380 kg
4
 10000l
1250 mm
8830 mm / 8150 mm
5570 mm
1990 kg

Wyposażenie zbiornika:

- zawór napełniania z talerzem zwrotnym
- zawór poboru fazy gazowej
- zawór poboru fazy ciekłej
- zawór bezpieczeństwa
- wskaźnik poziomu napełnienia

Zbiorniki naziemne standartowo wyposażone są w dolny króciec poboru fazy ciekłej DN32, (opcjonalnie DN50 lub DN65), co daje możliwość zastosowania zbiornika zarówno na stacji LPG jak i w instalacji grzewczej.

Powłoka malarska:


Zbiorniki pokryte są wysokiej jakości dwuwarstwową powłoką malarską w kolorze białym
(farba nie absorbująca promieni słonecznych):
-   warstwa podkładowa – grubowarstwowy grunt epoksydowy utwardzany poliamidem
-   warstwa wierzchnia  – dwuskładnikowa wysoko połyskowa farba poliuretanowa utwardzana 
                                 izocyjaninem alifatycznym.
Zastosowany system malowania tworzy dobre zabezpieczenie antykorozyjne, oraz tworzy wyjątkowo twardą, elastyczną, odporną na warunki atmosferyczne
oraz czynniki mechaniczne powlokę malarską.

Zbiorniki podziemne.

Podstawowe wymiary.

l.p.

pojemność

średnica

długość całkowita

rozstaw łap

waga

1

2700l

1250 mm

2480 mm

1600/800

900 kg

2

4850l

1250 mm

4280 mm

2000/800

1250 kg

3

6700l

1250 mm

5800 mm

3500/800

1650 kg

4

10000l

1250 mm

8830 mm

5570/800

2300 kg

5

10000l

1800 mm

4300 mm

2500/1200

4800 kg

6

15000l

2000 mm

4880 mm

-

3980 kg

7

20000l

2000 mm

6500 mm

-

4850 kg

Wyposażenie zbiornika:

 -        zawór napełnienia z talerzem zwrotnym
 -        zawór poboru fazy gazowej
 -        zawór poboru fazy ciekłej
 -        zawór bezpieczeństwa
 -        wskaźnik napełnienia (Rochester Senior)
 -        zawór zwrotny Danfoss 
 -        studzienka nazbiornikowa ochrona pokrywy włazu (ocynkowana)
 -        króciec pod montaż sondy pomiarowej DN50 (opcja)
Powłoka malarska:
 
Zbiorniki podziemne pokryte są dwuskładnikową gruntoemalią epoksydową (trzykrotne malowanie),
która zapewnia odporność powierzchni na przebicie napięciem 14 kV.